Mận Hậu Mộc Châu mùa hái quả bội thu

Mận là cây ôn đới nên gặp trận rét đậm đầu năm là cơ hội ngủ đông sâu giấc cho cây. Khi ra hoa, cây nở đồng loạt nên rất sai quả và phát triển nhanh.Tại HTX 19/5 có tới 4 giống mận chín sớm so với giống mận hậu. 

Tại HTX 19/5 nhân ghép được 4 giống chín sớm so với giống Mận hậu, đều là giống ưu thế về năng xuất, chất lượng, ít sâu bệnh, quả sạch tự nhiên 100%

Đường kính quả lên tới trên 5cm